התקשרו אלינו : 077-3320116 

 אימייל : Iristr@012.net.il 

 מייצגים בכל הארץ  

עו"ד איריס טרומן

התקשרו אלינו :077-3320116       
אימייל :Iristr@012.net.il         
מייצגים בכל הארץ 

משרד עו"ד ד"ר איריס טרומן הינו אחד ממשרדי עורכי הדין הייחודיים בתחום המשפט המסחרי -אזרחי בישראל,
 המשלב הבנה עסקית רחבה לצד עולם המשפט.                         
מייסדת המשרד הינה עו"ד ד"ר איריס טרומן - דוקטור במשפטים בתחום התאגידים , 
כלכלנית ובעלת תואר MBA מרצה בפורומים למשפט ועסקים ומכהנת כיו"ר הועדה לבית 
משפט כלכלי בינלאומי של לשכת עורכי הדין בישראל

לייעוץ מיידי! 054-5795890   

לשון הרע והוצאת דיבה

הושמצת ? הוכפשת ? נפגעת מאמירה פוגענית ? הפכת ללעג בפני אחרים ?

משרד עו"ד ד"ר איריס טרומן , מומחה בתביעות לשון הרע והוצאת דיבה בסוגיות הבאות: 
 • ייצוג משפטי בתביעות לשון הרע בפייסבוק, בפורומים ובטוקבקים.
 • ייצוג בתביעות לשון הרע במקום העבודה.
 •  ייצוג בתביעות לשון הרע באינטרנט ובמדיות אחרות.
 • ייצוג במקרים של הוצאת דיבה ופגיעה בפרטיות בסכסוכים בין שכנים.
 • ליווי משפטי בהוצאת לשון הרע של אנשי ציבור ומחזיקי תפקידים מנהליים.
 • ייצוג משפטי בתביעות  של פגיעה בפרטיות.
 • לשון הרע בסוגיות של קללות וגידופים.

אם גם כלפיך נהגו בלשון זו - צור קשר עם עו"ד ד"ר איריס טרומן כבר עכשיו, על מנת לעמוד על זכותך לשם טוב !

מה אומר החוק

על פי חוק איסור לשון הרע , הוצאת לשון הרע הינה עוולה אזרחית בנזיקין ולעיתים אף עבירה פלילית בגינה יוטל עונש של עד שנת מאסר. חשוב להדגיש כי דינים אלו נעים באיזון בין חופש הביטוי והעיתונות לבין הזכות לשם טוב.

איסור לשון הרע עוסק בהגנת כבודו ושמו הטוב של אדם וזאת באמצעות הטלת איסור פרסום ביטויים העלולים להשפילו ולבזותו.

סעיפים נבחרים מתוך חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה- 1965   

לשון הרע מהי

1. לשון הרע היא דבר שפרסומו עלול :
 1. להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצדם;
 2. לבזות אדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסים לו;
 3. לפגוע באדם במשרתו, אם משרה ציבורית ואם משרה אחרת, בעסקו, במשלח ידו או במקצועו; 
 4. לבזות אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, גילו, מינו, נטייתו המינית או מוגבלותו ; בסעיף זה "אדם" – יחיד או תאגיד;

לשון הרע – עבירה

    6. המפרסם לשון הרע, בכוונה לפגוע, לשני בני-אדם או יותר זולת הנפגע, דינו - מאסר שנה אחת.

        לשון הרע – עוולה אזרחית (תיקון מס' 1) תשכ"ז-19677  

    7. פרסום לשון הרע לאדם או יותר זולת הנפגע תהא עוולה אזרחית, ובכפוף להוראות חוק זה יחולו עליה             
        הוראות הסעיפים 2(2) עד 15, 55ב, 58 עד 61 ו-63 עד 68א לפקודת הנזיקים האזרחיים, 1944. תיקון מס'.1  

פיצוי ללא הוכחת נזק (תיקון מס' 6) תשנ"ט-1998

7.א (א) הורשע אדם בעבירה לפי חוק זה, רשאי בית המשפט לחייבו לשלם לנפגע פיצוי שלא יעלה על 70,000 שקלים חדשים, ללא הוכחת נזק; חיוב בפיצוי לפי סעיף קטן זה, הוא כפסק דין של אותו בית משפט, שניתן בתובענה אזרחית של הזכאי נגד החייב בו.

 (ב) במשפט בשל עוולה אזרחית לפי חוק זה, רשאי בית המשפט לחייב את הנתבע לשלם לנפגע פיצוי שלא יעלה על 70,000 שקלים חדשים, ללא הוכחת נזק.

(ג)במשפט בשל עוולה אזרחית לפי חוק זה, שבו הוכח כי לשון הרע פורסמה בכוונה לפגוע, רשאי בית המשפט לחייב את הנתבע לשלם לנפגע, פיצוי שלא יעלה על כפל הסכום כאמור בסעיף קטן (ב), ללא הוכחת נזק.